Vedtekter for barnehagar

Beskriving

Beito barnehage og Rogne barnehage er kommunale barnehagar.

Heggebø Friluftsbarnehage er ein privat barnehage.