Søknad om fri frå den pliktige opplæringa

Når det er forsvarleg, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to veker. Elevar som høyrer til eit trussamfunn utanfor Den norske kyrkja, har etter søknad rett til å vere borte frå skolen dei dagane trussamfunnet deira har helgedag. Det er eit vilkår for retten at foreldra sørgjer for nødvendig undervisning i permisjonstida, slik at eleven kan følgje med i den allmenne undervisninga etter at permisjonstida er ute.

Skriftleg begrunna søknad om skulefri skal sendast rektor i god tid før tenkt periode for fri.

Rektor avgjer søkanden etter gjeldande retningsliner.

Kontaktinfo

Kjersti Hedalen
Kommunalsjef
E-post
Telefon 61 35 25 52
Mobil 917 23 553
Siv Theodorsen
Rektor ØSUS
E-post
Telefon 61 35 25 63
Mobil 417 61 631
Karianne Loberg
Rektor Rogne skule
E-post
Telefon 61 35 24 81
Mobil 997 34 132