Søknad om fri frå den pliktige opplæringa

Når det er forsvarleg, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to veker. Elevar som høyrer til eit trussamfunn utanfor Den norske kyrkja, har etter søknad rett til å vere borte frå skolen dei dagane trussamfunnet deira har helgedag. Det er eit vilkår for retten at foreldra sørgjer for nødvendig undervisning i permisjonstida, slik at eleven kan følgje med i den allmenne undervisninga etter at permisjonstida er ute.

Skriftleg begrunna søknad om skulefri skal sendast inn i god tid før tenkt periode for fri.

Korleis søke?

Logg inn i Foresattportalen og søk elektronisk derfra.

Kontaktinfo

Siv Theodorsen
Rektor ØSUS
E-post
Mobil 41 76 16 31
Are Alund
Rektor Rogne skule
E-post
Telefon 61 35 24 80
Mobil 99 73 41 75
Anita Aleksandersen
Rektor Lidar skule
E-post
Telefon 61 35 26 00
Mobil 47 30 06 93