SFO

Skulefritidsordning er eit tilbod for 1.-4. klassinger før og etter skuletid. Alle kommunar er pliktige til å ha eit tilbod om skolefritidsordning i kommunen.

Lagre

Plikta gjeld berre i skoleåret. Øystre Slidre kommune har skulefritidsordning ved båe barneskulane.

Det ordinære SFO tilbodet følgjer skuleruta.

2023 - Betalingssatsar skulefritidsordninga (SFO)
Tilbod Pris 2023
0-7 timar/veke 1 363 per månad
8-14 timar/veke 2 101 per månad
Over 15 timar/veke 2 624 per månad
Syskenmoderasjon 30 % av heil sats for 2. barn, og 50 % av heil sats for 3. barn eller fleire

Kontaktinfo

Anita Aleksandersen
Rektor Lidar skule
E-post
Telefon 61 35 26 00
Mobil 47 30 06 93
Are Alund
Rektor Rogne skule
E-post
Telefon 61 35 24 80
Mobil 99 73 41 75