SFO

Skulefritidsordning er eit tilbod for 1.-4. klassinger før og etter skuletid. Alle kommunar er pliktige til å ha eit tilbod om skolefritidsordning i kommunen.

Lagre

Plikta gjeld berre i skoleåret. Øystre Slidre kommune har skulefritidsordning ved båe barneskulane.

Det ordinære SFO tilbodet følgjer skuleruta.

SFO Rogne skule

SFO Lidar skule

2019 - Betalingssatsar skulefritidsordninga (SFO) Satsar for 2019
2019 - Betalingssatsar skulefritidsordninga (SFO)
Tilbod Pris
0-7 timar/veke 1 200 kr per månad
8-14 timar/veke 1 920 kr per månad
Over 15 timar/veke 2 400 kr per månad
Syskenmoderasjon 30 % av heil sats for 2. barn, og 50 % av heil sats for 3. barn eller fleire

Kontaktinfo

Karianne Loberg
Rektor Rogne skule
E-post
Telefon 61 35 24 81
Mobil 997 34 132
Kjersti Hedalen-Heggset
Rektor Lidar skule
E-post
Telefon 61 35 26 02
Mobil 917 23 553