SFO

Skulefritidsordning er eit tilbod for 1.-4. klassinger før og etter skuletid. Alle kommunar er pliktige til å ha eit tilbod om skolefritidsordning i kommunen.

Lagre

Plikta gjeld berre i skoleåret. Øystre Slidre kommune har skulefritidsordning ved båe barneskulane.

Det ordinære SFO tilbodet følgjer skuleruta.

Kontaktinfo

Anita Aleksandersen
Rektor Lidar skule
E-post
Telefon 61 35 26 00
Mobil 47 30 06 93
Are Alund
Rektor Rogne skule
E-post
Telefon 61 35 24 80
Mobil 99 73 41 75