SFO

Skulefritidsordning er eit tilbod for 1.-4. klassinger før og etter skuletid. Alle kommunar er pliktige til å ha eit tilbod om skolefritidsordning i kommunen.

Lagre

Plikta gjeld berre i skoleåret. Øystre Slidre kommune har skulefritidsordning ved båe barneskulane.

Det ordinære SFO tilbodet følgjer skuleruta.

SFO Rogne skule

SFO Lidar skule

Satsar for 2018
Tilbod Pris
0-7 timar/veke 1 170 kr per månad
8-14 timar/veke 1 875 kr per månad
Over 15 timar/veke 2 345 kr per månad

Kontaktinfo

Marita Hovdenakk-Hagali
Rektor Rogne skule
E-post
Telefon 61 35 24 81
Mobil 450 48 700
Kjersti Hedalen-Heggset
Rektor Lidar skule
E-post
Telefon 61 35 26 02
Mobil 917 23 553