SFO

Skulefritidsordning er eit frivillig aktivitets- og omsorgstilbod for elevar på 1. - 4. trinn og for barn med særskilte behov på 1. - 7. trinn. 

Øystre Slidre kommune har skulefritidsordning ved båe barneskulane.  Det ordinære SFO tilbodet følgjer skuleruta.

 

Kontaktinfo

Sissel Dahle Lie
Konstituert rektor Lidar skule
E-post
Telefon 99 69 08 13
Are Alund
Rektor Rogne skule
E-post
Telefon 61 35 24 80
Mobil 99 73 41 75
Inger Gjølgali
Sekretær
E-post
Telefon 61 35 25 00
Mobil 90 12 84 76