Covid-19 prosedyre for besøk på Øystre Slidre helsetun

Det er laga ei prosedyre for besøk på Øystre Slidre helsetun. Prosedyra skal førebyggje smitte av Covid-19 inn på institusjonen og tilrettelegge for at bebuarar kan få besøk på sitt rom og at besøket blir gjennomført i tråd med dei nasjonale smittevernråda.

Her finn du prosedyra: Covid-19 prosedyre for besøk på institusjon (PDF, 45 kB)

Kontaktinfo

Helsetunet