Datakafé på biblioteket torsdagar 11.30 - 13.30

Står du fast i enkel bruk av smarttelefon/nettbrett eller pc? Under ser du noko av det vi kan hjelpe deg med på datakaféen på biblioteket torsdagane: Obs, påmelding til biblioteket innan kl 19.00 tysdagar, slik at vi veit kor mange som kjem og kva vi skal førebu oss på.

Smarttelefon:

  • sende og motta SMS og talemeldingar
  • finne att, redigere og lagre bilete
  • finne att og evt. slette gamle nedlastingar
  • laste ned appar som kan hjelpe deg i dagleglivet, t.d. kjøp av billettar, fylgje med på kraftpris og eige forbruk på t.d. på Kraftriket
  •  finne telefonnummer og adresser
  • gå gjennom innstillingane på telefonen/nettbrettet
  • fjerne div. som du ikkje har bruk for, som t.d. appar

PC:

Har du andre ynskje eller behov, kan du melde frå til biblioteket, så ser vi kva vi kan løyse saman.