Feil i faktura for vatn og avløp 1.termin blir retta på faktura for 2.termin

Det er dessverre ein feil i fakturagrunnlaget for 1.termin som vart fakturert 09.02.2024.

Feilen gjeld forbruk av vatn og forbruk av avløp. Det er fakturert 3 kr for mykje pr m3 på forbruk vatn og 9 kr for mykje pr m3 på forbruk avløp. 

Vi beklager ulempene dette medfører. For mykje fakturert vil bli trekt frå på faktura for 2. termin.

Om dette skapar problem for deg, kan du ta kontakt med kommunen på e-post post@oystre-slidre.kommune.no eller på telefon 61 35 25 00,

Kontaktinfo

Kontakt Øystre Slidre kommune
E-post
Telefon 61 35 25 00