Gratis utlån av sports- og friluftsutstyr

Utstyrssentralen i Øystre Slidre tilbyr lån av utstyr til varierte aktivitetar både sommar og vinter. Skular/barnehagar, lag og organisasjonar, familiar og enkeltpersonar kan låne sports- og friluftsutstyr gratis.

Utstyrssentralen er eit samarbeidstiltak mellom Arbeid og aktivitet (Skogprodukt) og Frivilligsentralen i kommunen. Formålet med utlån er å stimulere og gje alle høve til å delta i fysisk aktivitet og friluftsliv.

Her finn du informasjon om kva du kan låne og korleis