Har du kjøkkenutstyr eller veggpynt til flyktningar?

Øystre Slidre kommune har takka ja til å ta i mot 65 flyktningar i 2022. Dette er 43 meir enn ordinær busetting. Vi kan forvente å få dei første flyktningane frå veke 17. Takka være god givarglede og dugnadsinnsats har vi klargjort fleire leiligheiter i Moavegen, men vi manglar framleis noko noko kjøkkenutstyr og veggpynt.

Dersom nokon har noko til overs (må sjølvsagt være av OK standard), tek vi gjerne i mot dette. Ta kontakt med Liv Vingdal på frivilligsentralen, tlf 976 05 755.