Helsetunet opnar att for besøk frå 3. april

I samband med koronautbrotet, har avdelingane Juvike, Midhøgde og Smørkøll over stengte for besøk fram til 2. april. Me opnar att for besøk frå laurdag 3. april. 

Hugs munnbind og minst to meters avstand.

Det må gjerast avtale om besøk på førehand.

Telefonnummer:

  • Juvike: 907 35 694
  • Midthøgde: 908 46 842
  • Smørkøll 902 73 498