Informasjon frå Telenor

Telenor skal byggje ut høghastigheitsbreiband i Valdres. Dei neste vekene vil ein representant frå Telenor besøke husstandar i området.

Dei tek smittevern på alvor, og vil halde avstand, samt desinfisere hender og utstyr mellom kvart besøk. Dersom det er nokon som ikkje ynskjer besøk, er i karantene, eller ikkje er heime, kan de ta kontakt med representant, for informasjon på telefon eller e-post:

Øystre Slidre:
Axel Greenwood Friis
Tlf: 922 56 252 / e-post: axel@amera.no