Informasjon om fakturering av feiing og tilsyn for fritidsbustadar i Øystre Slidre kommune

Første faktura for feie-/tilsynsgebyr for fritidsbustader (hytter, støler og seterhus)  i Øystre Slidre er sendt ut.

Det er i fyrste omgang fakturert for 1 skorstein på alle. Antallet skorsteinar vil kunne bli endra etter at feiaren har vore innom alle kunder på tilsyn.

Pipe kr.300.-

Pipe 2 kr.150.-

Informasjon til dei som ikkje har skostein eller ildstad
Det er no sendt ut faktura for feiing og tilsyn, denne har gått ut til alle eigarar av fritidsbustader. Det viser seg at det er sendt ut faktura til fleire som ikkje har skorstein/ildstad, dette skal rettast opp i. Ta skriftleg kontakt med Øystre Slidre kommune, send ein kopi av fakturaen til post@oystre-slidre.kommune.no så vil dette bli ordna opp i.

 

Forebyggende forskrift

I 2016 kom ei ny forebyggande forskrift som omhandlar feiing og tilsyn av alle bustader/fritidsbustader, støler/seterhus. Forskrifta skal bidra til å redusere sannsynligheten for brann, og begrense konsekvensene brann kan få for liv, helse, miljø og materielle verdier. Den nye forskrifta skal gi eit bedre tilbod til eigarar og brukarar av fritidsbustadar. Det overordna målet for feie- og tilsynsordninga er og holde brannsikkerheita på eit sikkert nivå.

Gebyr
Det er sendt ut faktura for tilsyn og feiing. Fakturaen har gått ut til alle eiere av fritidsboliger. Tilsyn/feieavgiften faktureres eieren hvert ås som en à konto betaling i stedet for at det blir en stor faktura etter hvert besøk. Tilsyns- og feieravgiften er beregnet ut fra selvkostprinsippet, det vil si at vi ikke skal ha fortjeneste på dette. Tilsyn og feiing vil ikke bli gjennomført hvert år. Dette vil bli behovsprøvd i forhold til bruk og tilstand i skorsteinen og fyringsanlegg.

Feiing og tilsyn
Det viktigste forebyggende tiltaket i hytter og fritidsboliger er tilsynet som utføres. Tilsynet omfatter kontroll med at fyringsanlegget for oppvarming av rom og bygninger er intakt, fungerer som forutsatt og ikke forårsaker brann eller annen skade. Eier eller representant må være tilstede, da vi er avhengige av å komme inn for å få gjennomført tilsynet. Dette er viktig for å få en god dialog med tanke på brannsikkerheten i fritidsboligen/hytta.
 

Varsling
Varsling til eiere av fritidsboliger/hytter vil skje via SMS-melding. Her foreslår vi en dag for besøk. Eier svarer på SMS om datoen passer eller ikke. For å svare må du logge deg på linken i meldingen. Dersom tidspunktet ikke passer for eier må du ta kontakt på oppgitt telefonnummer, slik at nytt tidspunkt kan avtales. Ingen ting vil bli gjort før vi har fått kontakt og avtalt tid.

Utdrag fra ny forskrift
Det harnå kommet ny forebyggendeforskrift som omhandler feiing og tilsyn av alle boliger, hytter og fritidsboliger. Denne med virkning fra 01.01.2016. Forskriften skal bidra til å redusere sannsynligheten for brann, og begrense konsekvensene brann kan få for liv, helse, miljø og materielle verdier. Den nye forskriften vil gi et bedre tilbud til eiere og brukere av fritidsboliger. Det overordnede målet for feie- og tilsynsordningen er å holde brannsikkerheten på et sikkert nivå.

Meir informasjon finn på du www.valdresbrannvesen.no 

Link til forebyggendeforskrift, ofte stilte spørsmål

Link til forebyggendeforskrift

 

Ved spørsmål om feiing og tilsyn, ta kontakt med Kjell Ivar Haugen hos Valdres brannvesen.

Kontaktinfo

Kjell Ivar Haugen
Feierformann
E-post
Mobil 908 56 810