Informasjon om fakturering av feiing og tilsyn for fritidsbustadar i Øystre Slidre kommune

Første faktura for feie-/tilsynsgebyr for fritidsbustader (hytter, støler og seterhus)  i Øystre Slidre er sendt ut.

Det er i fyrste omgang fakturert for 1 skorstein på alle. Antallet skorsteinar vil kunne bli endra etter at feiaren har vore innom alle kunder på tilsyn.

Pipe kr.300.-

Pipe 2 kr.150.-

Informasjon til dei som ikkje har skostein eller ildstad
Det er no sendt ut faktura for feiing og tilsyn, denne har gått ut til alle eigarar av fritidsbustader. Det viser seg at det er sendt ut faktura til fleire som ikkje har skorstein/ildstad, dette skal rettast opp i. Ta skriftleg kontakt med Øystre Slidre kommune, send ein kopi av fakturaen til post@oystre-slidre.kommune.no så vil dette bli ordna opp i.

 

Forebyggende forskrift

I 2016 kom ei ny forebyggande forskrift som omhandlar feiing og tilsyn av alle bustader/fritidsbustader, støler/seterhus. Forskrifta skal bidra til å redusere sannsynligheten for brann, og begrense konsekvensene brann kan få for liv, helse, miljø og materielle verdier. Den nye forskrifta skal gi eit bedre tilbod til eigarar og brukarar av fritidsbustadar. Det overordna målet for feie- og tilsynsordninga er og holde brannsikkerheita på eit sikkert nivå.

Gebyr
Alle blir fakturert eit årleg tilsyns-/og feiegebyr. Tilsyn og feiing vil ikkje bli gjennomført kvart år. Tilsyn og feiing vil bli behovsprøvd i forhold til bruk og tilstand i skorsteinen og fyringsanlegg.

Feiing og tilsyn
Det viktigaste forebyggende tiltaket i hytter og fritidsbustader er tilsynet som utføres. Ved eit tilsyn blir det undersøkt at skorstein og ildsted er i tilfredsstillande stand og at alt er forskriftsmessig montert. Feiing vil bli utført ved behov. Eier eller representant må vere til stades da mannskap er avhengig av å komme inn for å gjennomføre tilsynet.
 

Du vil motta SMS fra din feier når det er tid for feiing/tilsyn hos deg.

Du vil få en SMS fra «Feieren» som er ditt brannvesen når det er tid for å utføre feiing/tilsyn på din bustad/fritidsbustad. SMS-varselet begynner alltid på denne måten: https://q.norkart.no/xxxxx. (Du kan også logge deg inn via hjemmesiden www.valdresbrannvesen.no, og trykk på Min Eiendom.)

Meir informasjon finn på du www.valdresbrannvesen.no 

Ved spørsmål om feiing og tilsyn, ta kontakt med Kjell Ivar Haugen hos Valdres brannvesen.

Kontaktinfo

Kjell Ivar Haugen
Feierformann
E-post
Mobil 908 56 810