Ingen utbygging av Vinda og Storefoss kraftverk i Øystre Slidre

Olje- og energidepartementet har i dag lagt ut pressemelding om at Skagerak Kraft AS har fått avslag på søknad om utbygging av Vinda kraftverk. Valdres Energiverk sin søknad om bygging av Storefoss kraftverk med overføring av vatn frå elva Vinda til Vala er også avslått.

Du kan lese pressemeldinga på Olje- og energidepartementet sine nettsider.