Interkommunal barneverntjeneste i Valdres trenger besøkshjem

Å være besøkshjem innebærer at du tar imot barn eller ungdom èn eller flere helger per måned, og kanskje noe i ferier. Det er viktig at du er en trygg og stabil voksen med husrom og hjerterom.

Besøkshjem er et frivillig hjelpetiltak. Besøkshjemmet skal ikke erstatte barnets hjem, men være en støtte til familier som har et særlig behov samt gi barnet positive opplevelser i hverdagen.

Hvem kan bli besøkshjem?

  • Enslige, par og barnefamilier som har en stabil livssituasjon, og som har tid og overskudd.
  • Det stilles ingen krav til formell sosialfaglig utdannelse.
  • Det legges størst vekt på at du er personlig egnet.
  • Du kan gjerne ha egne barn.
  • For å bli godkjent, må du blant annet framlegge uttømmende politiattest.
  • Det kan kreves politiattest også fra andre som bor eller oppholder seg i hjemmet.

Bli besøkshjem

Dersom du ønsker å bidra positivt i et barns liv, ta kontakt med barneverntjenesten, så veileder vi deg videre i prosessen med å finne ut om dette kan være aktuelt for deg.

Ring barneverntjenestens sentralbord, eller send oss en e-post.

Kontaktinfo

Interkommunal barneverntjeneste Sentralbord
E-post
Telefon 61 35 65 60