Ipad til bruk for videosamtale mellom bebuarar ved sjukeheimen og pårørande

Som følge av koronasituasjonen der sjukeheimen har vore mellombels stengt, har dette ført til at bebuarar og pårørande ved sjukeheimen har svært begrense kontakt seg i mellom.

Klikk for stort bileteVi veit at kontakt med sin familie og kjære er viktig for psykisk helse, og ikkje minst trivsel i kvardagen.Som eit tilbod til pasientar og pårørande har vi etablert ei ordning der vi tilbyr bistand til å gjennomføre videosamtalar med sine tilhøyrande. Dette som eit tiltak for å førebygge sakn, og følelse av isolasjon. Det å kunne sjå sine kjente gjennom skjermen trur vi vil verte eit lyspunkt i kvardagen. Det er ikkje heilt det same med ei digital samtale, men vi tykkjer det er eit godt alternativ i den situasjonen vi står i.

Aller næraste pårørande av pasientar på sjukeheimen har fått en SMS om korleis dei skal gå fram for å ta løysinga i bruk.

Øystre Slidre kommune rettar ein stor takk til Gjensidigestiftelsen for at dei har sponsa oss med ein Ipad, og til IKT Valdres for god hjelp i prosessen vidare.