No kan du søke om transportstøtte til kjøp av grovfôr grunna avlingssvikt

Kommunestyret vedtok i sak 49/18 (PDF, 419 kB)ei ordning for kommunal støtte til langtransport av innkjøpt grovfôr grunna avlingssvikt.

Ordninga gjeld berre for innkjøp av grovfôr til eigne dyr og omfattar dei som søkjer om produksjonstilskot i Øystre Slidre kommune. Meir informasjon og vilkår for ordninga er opplyst i søknadsskjemaet.

Søknadsskjema kan du laste ned her , eller hente i resepsjonen på kommunehuset.

 

Absolutt søknadsfrist er 10.desember 2018.

Kontaktinfo

Gustav Fystro
Jordbrukssjef
E-post
Telefon 61 35 25 00
Mobil 91 00 44 68