Nye anbefalingar frå regjeringa

Regjeringa har utarbeidd og presentert nye anbefalingar når det gjeld korleis vi best mogleg skal opptre for å forhindre smittespreiing i samfunnet. 

I samband med dette har m.a. NHO laga ei presisering som viser dei ulike reglane som har ein spesiell relevans for næringslivet.

Her er linker til relevant infomrmasjon om dei nye anbefalingane:
Informasjon frå regjeringen.no

Informasjon for bedrifter - frå nho.no

Informasjon til reiselivsbedrifter og serveringsstadar - frå nhoreiseliv.no