Offentleggjering av godkjende vallister

Valstyret i Øystre Slidre kommune har godkjend desse listane til kommunestyrevalet i 2019:

Eventuell klage om krav om endring av valstyret sitt vedtak må etter vallova sin § 6-8 settast fram skriftleg og begrunna seinast 7 dagar detter denne offentleggjering, dvs. 15.juni 2019.

Adresse

Valstyret i Øystre Slidre

Postadresse:

Bygdinvegen 1989

2940 Heggenes

e-post: post@oystre-slidre.kommune.no

tlf: 61 35 25 00