Ope kontor - kommuneplanen sin arealdel

Ope kontor våren 2022

I planprogram til kommuneplanen sin arealdel står at det skal vere ope kontor i under høyringsperiodane. 
Dette vil vere annakvar tysdag (i partalsveke) og ein (1) fredag i månanden. Dette vil i fyrste omgang vere 18. feb, 18. mars, 22.april, 20.mai og 17. juni. 

Då kan ein kome innom kontoret til kommuneplanleggar Inger Elisabeth Hilstad - uten å ha avtale på førehand. Har du nokre tankar om eller innspel til korleis areala i Øystre Slidre bør brukast eller har spørsmål - er du velkomen innom.