Opningtider i kleslageret

Frivilligsentralen har sidan mars i fjor samla inn klede, sko og leiker som er lagra i kjellaren på gamle sjukeheimen, Moavegen 38, Heggenes.

Kleslageret har mykje fine barneklede. Øystre Slidre kommune

I haust vart lageret systematisert endå betre og no er det regelmessige opningtider annakvar torsdag (oddetalsveker) kl.14.00 - 18.00. Inngang ved gamle kantina (vestre del av bygget mot Heggefjorden). 

Kleslageret er eit tilbod til dei som treng det mest, dvs. dei som har lite å kjøpe klede og sko for.

Velkomen innom for å sjå om vi har noko du treng.

Innlevering av klede og sko

Vi ynskjer fortsatt at folk leverer inn klede og sko. Alt utstyr må vere reint og heilt. Utstyret leverast inn i opningstida. 

For meir informasjon, ta kontakt med Liv Vingdal.

Kontaktinfo

Liv Vingdal
Leiar folkehelse, frivilligsentral og frisklivssentral
E-post
Telefon 97 60 57 55

Kartpunkt