Oppheving av forskrift om ekstraordinær bandtvang i Øystre Slidre

Forskrift om ekstraordinær bandtvang for hund i Øystre Slidre kommune, vert oppheva frå og med 17.februar 2023. 

Bakgrunnen for opphevinga er at skiftande vær den seinare tida har gjort at snø har «sett seg» og at snødjupna er monaleg redusert.

Kommunen vil minne om hundelova som seier at:

«Hundeholderen skal

a.           forebygge og vise aktsomhet for å unngå at hunden blir satt i en situasjon der den kan gjøre skade på folk, dyr, eiendom eller ting

b.           sørge for at hunden eller hundeholdet ikke er til urimelig ulempe for folk, dyr, miljø eller andre interesser.

c.           sikre trygghet for hunden, folk og andre dyr ved å holde hunden under forsvarlig tilsyn, og håndtere hunden på en slik måte at den får dekket individuelle behov.»