Oppstart av måleklubb i Øystre Slidre

Nytt tilbod til deg som liker å måle! No har vi starta opp ein måleklubb i kommunen.

Måleklubben er for deg som liker kunstmåling, enten det er akryl, olje eller akvarellmåling, eller kanskje teikning? Eller kva som helst anna du ynskjer å få ned på eit lerret.

Planen med denne klubben er å  ha ein stad vi kan møtast for å måle, utveksle erfaringar og inspirere kvarandre. Kanskje vi kan arrangere kurs, workshops og t.d. galleribesøk etter kvart. Ei eiga kunstutstilling er med i planane!

Vi møtest den fyrste måndagen i kvar månad på Øystre Sildre ungdomsskule kl.18 - 21.

Ta gjerne kontakt med Ingvild Langli, tlf 92 20 34 22, e-post: ingvild.langli75@gmail.com eller Gunvor Hegge, tlf 90 74 07 02.

Velkommen