Øystre Slidre kommune endrer forskrift om nedsett konsesjonsgrense

Øystre Slidre kommune har ny forskrift om nedsett konsesjonsgrense etter konsesjonslova § 7.

Ny forskrift finn du her. (PDF, 172 kB)