Øystre Slidre kommune ynskjer helsepersonell

Vi søker deg med helsefagleg utdanning eller som er under slik utdanning.

Øystre Slidre kommune går no aktivt ut for å rekruttere arbeidskraft til å dekke opp både pleieretta og praktiske oppgåver i samband med pandemien.

Vi må ta høgde for at vi kan få eit betydeleg fråvær i nær framtid, og vi må gjere alt vi kan for å sikre liv og helse til dei mest sårbare i samfunnet vårt.

Vi ser spesielt etter helsepersonell av alle slag. Studentar, både dei som er i helseretta utdanning og andre personar som egner seg for vanlege omsorgsoppgåver.

Søk stilling her.

Din innsats kan redde liv!