Øystre Slidre på 23. plass i Kommunebarometeret

Bladet Kommunal Rapport har no offentleggjort den førebelse versjonen av «Kommunebarometeret 2019». Øystre Slidre kommune er på 23. plass i denne årlege kåringa av landets beste kommunar. Dette er 11 plassar opp frå i fjor. Vi er med dette beste valdreskommune, og nr. 5 i Oppland fylke. Endeleg versjon av Kommunebarometeret vil bli publisert i juli.

Kommunen har over lengre tid plassert seg godt i Kommunebarometeret. Best plassering hadde vi i 2011, då vi kom på 5. plass.

Best i år vart Dovre kommune (Oppland) foran Tolga (Hedmark) og Evje og Hornnes (Aust-Agder).

Øystre Slidre gjer det i år særleg bra på områda økonomi (18. plass), grunnskule (61. plass) og kultur (83. plass).

Kommunebarometeret er i stadig utvikling, og kriteria blir difor noko endra/ulikt vekta for kvart år. Basert på årets kriterier, har vi gått opp heile 31 plasser frå i fjor.