Prosjektet friluftslivets ferdselsårer

Øystre Slidre kommune startar opp arbeidet med prosjektet «Friluftslivets ferdselsårer".

Formålet med planen (effektmålet) for friluftslivets ferdselsårer er at den skal bidra til:

  • Auka fysisk aktivitet og betre psykisk helse i befolkningen som heilhet
  • Auka bulyst og attraktivitet som buplass og reisemål
  • Eit bredt aktivitetstilbod, med ulik tilretteleggings­grad, for alle i kommunen
  • Skape nettverk og god koordinering mellom aktørar som arbeider med ferdselsårer

Plan for friluftslivets ferdselsårer skal få fram løysingar for (resultatmål):

  • At alle i kommunen, både fastbuande og tilreisande, skal ha god tilgang på turstigar
  • Alle turruter i kommunen skal leggast inn i Nasjonal base for tur og friluftsruter

Delmål: Skaffe oversikt og digitalisere stigar som fins i Øystre Slidre og foreslå nye nærturar og rundløyper.

 

Alle interesserte er velkomne til å komme med innspel og kommentarar undervegs. Under arbeidet vil interessepartar som blir særlig berørt av eventuelle nye forslag, gis anledning til å delta i arbeidet og påvirke resultatet. Dersom du har innspel eller kommentarar kan det sendast på e-post til post@oystre-slidre.kommune.no innen 1. august.