Råd om ny oppfriskningsdose for personar 65 år og eldre

FHI anbefaler personar 65 år og eldre og beburar ved sjukeheim å ta ei ny oppfriskningsdose med koronavaksine, dose 4.

Anbefalinga gjeld òg personar i aldersgruppa 18-64 år som har underliggande risiko for alvorleg forløp av Covid-19.

Anbefalinga om ny oppfriskningsdose til desse gjeld uavhengig av om ein har gjennomgått koronasjukdom etter forrige dose. Det bør vere minst 3 veker mellom gjennomgått koronasjukdom og ny oppfriskningsdose, men eit lengre intervall vil som regel gje ein betre immunrespons.

Dose 4 kan bli gitt tidlegast 4 månader etter siste vaksinedose.

Organisering av tilbodet

Som tidlegare, vil kommunen kalle inn til vaksinering via sms. Innkalling blir gjort i løpet av august. Vaksinering av desse gruppane blir i hovudsak i slutten av august, starten av september.

Nyleg flytta til kommunen?
Ta kontakt med vaksinekoordinator for å registre deg på våre lister.
 

Kontaktinfo

Kontakttelefon - vaksinering 1
Telefon 61 35 25 55