Råd om ny oppfriskningsdose for personar 75 år og eldre

FHI anbefaler personar 75 år og eldre og beburar ved sjukeheim å ta ei ny oppfriskningsdose med koronavaksine, dose 4.

Anbefalinga om ny oppfriskningsdose til denne aldersgruppa gjeld uavhengig av om ein har gjennomgått koronasjukdom etter forrige dose. Det bør vere minst 3 veker mellom gjennomgått koronasjukdom og ny oppfriskningsdose.

Dose 4 kan bli gitt tidlegast 4 månader etter siste vaksinedose.

Organisering av tilbodet

Som tidlegare, vil kommunen kalle inn til vaksinering. Innkalling blir gjort i løpet av vekene 28, 29 og 30. Vaksinering av gruppa 75+ blir i veke 32. 

Nyleg flytta til kommunen?
Ta kontakt med vaksinekoordinator for å registre deg på våre lister.
 

Kontaktinfo

Kontakttelefon - vaksinering 1
Telefon 61 35 25 55