Registering av positiv sjølvtest/hurtigtest

Det er ikkje lenger nødvendig å registrere positiv sjølvtest.