Siste frist for gratis HPV-vaksine til kvinner født 1991 eller seinere

Desember 2018 er siste mulighet for å starte gratis HPV-vaksinasjon mot livmorhalskreft. Vaksinen anbefales til unge kvinner fordi den forebygger livmorhalskreft og annen HPV-relatert kreft.

HPV-infeksjon er den vanligste seksuelt overførbare infeksjonen i verden. De fleste som er seksuelt aktive blir smittet i løpet av livet, oftest i ung alder. Infeksjonen er som regel ufarlig og går over av seg selv, men noen får en vedvarende infeksjon som på sikt kan føre til utvikling av kreft, hvor livmorhalskreft er vanligst. Hvert år får om lag 350 kvinner i Norge livmorhalskreft og 60-100 dør av sykdommen. Vaksinen kan gi beskyttelse selv om man har debutert seksuelt.

Tilbudet om gratis HPV-vaksine til unge kvinner er midlertidig og består av tre vaksinedoser gitt i løpet av 6-12 måneder. Siste mulighet for å starte vaksinasjon er desember 2018. De som har startet innen denne fristen kan bruke første halvdel av 2019 på å fullføre vaksineringen og den siste av de tre dosene må være tatt innen utgangen av juni 2019.

HPV-vaksinen kan du få ved Helsestasjonen, ta kontakt med helsesøstrene Mimmi og Mona for mer informasjon og avtale om tid.

Mer informasjon om HPV-vaksinen finnes på Folkehelseinstituttet sin nettside.

Kontaktinfo

Mimmi Rudi
Leiande helsesjukepleiar
E-post
Telefon 61 35 24 90
Mobil 91 32 40 79