Skaperkraft Valdres

Har du hørt om makerspace og kodeklubb? Valdreskommunene har et felles prosjekt i gang denne vinteren. Tanken bak er at vi vil være tjent med om næringslivet i dalen får flere ben å stå på. Det er stadig flere jobber som kan gjøres fra hvor som helst. Da er det lurt at "våre" folk får kompetanse på disse tingene.

Moderne teknologi har skat en hel verden av muligheter for både produksjon, salg og markedsføring. Dette er muligheter vi i Valdres ikke kjenner noe særlig til. Prosjektet ønsker å gjøre noe med dette.

Les mer på www.skaperkraftvaldres.no . Svarer du på en eller begge spørreundersøkelsene der, kan du vinne en 3D-printer av høy kvalitet.

Det endelige målet med prosjektet er å finne ut hvordan vi effektivt kan bygge kompetanse for å gripe disse muligehetene.

Om 35 år vil vi ha et arbeidsliv der halvparten av arbeidskraften driver med ting vi ikke kjenner til i dag. Da er det bra for Valdres om noen av disse nye arbeidsplassene kan skapes og driftes her.