Slik bidreg du til beredskapen i Noreg

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) anbefalar at flest mogleg er førebudde på å klare seg sjølv i ei veke.  Er du førebudd?

Illustrasjon eigenberedskap - Klikk for stort bilete Ivar Kvaal, DSB

DSB anbefalar at flest mogleg er førebudde på å klare seg sjølv i ei veke, det er fordi kommunane, naudetatane og frivillige organisasjonar må prioritere dei som ikkje klarar seg utan hjelp i ei krise.

Vi lever i ei stadig meir uroleg verd, med mellom anna klimaendringar, krig og digitale truslar. Sjølv om det meste fungerer som det skal i Noreg, må vi vere førebudde på at ekstremvêr, pandemiar, ulukker, sabotasje og – i verste fall – krigshandlingar kan ramme oss.   

Er du førebudd?

Les informasjonen frå DSB på nettsida sikkerhverdag.no her

Eigenberedskap

Les informasjon om eigenberedskap på nettsida til sikkerhverdag.no her