Spelemidlar til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2019

Kommunal frist for innsending av søknader om spelemidlar til anlegg for idrett og fysisk aktivitet til fordelinga i 2019 er 1. november 2018.

Send søknaden inn elektronisk i skjema via nettsida www.anleggsregisteret.no. https://www.anleggsregisteret.no/anlegg-for-idrett-og-fysisk-aktivitet/

Søknadsskjemaet er tilgjengeleg frå 15. juni.

Anlegget  skal vera prioritert i «Kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet i Øystre Slidre 2018-2021. Handlingsprogrammet skal no rullerast for år 2019.

Anlegget det skal søkjast om må også ha gyldig idrettsfunksjonell førehandsgodkjenning.

For utfyllande informasjon visast det til:

Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2018, for tildelinger i 2019 (V-0723). Kulturdepartementet.

 

Eventuelle spørsmål kan rettast til Marit Karlberg: e-post: marit.karlberg@oystre-slidre.kommune.no tlf. 61 35 25 36.