Spørjeundersøkinga om buforhold i Øystre Slidre kommune

Spørjeundersøkinga om buforhold i Øystre Slidre kommune er no gjennomført. Formålet med denne undersøkinga var å kartlegge korleis innbyggjarane i Øystre Slidre kommune bur og ynskjer å bu. 

Kommunen ynskjer å legge best mogleg til rette for at Øystre Slidre skal vera ein attraktiv kommune å bu i og at alle skal ha ein trygg og god heim.

742 personar/husstandar har sendt inn sitt bidrag til denne kartlegginga.  Dette er om lag halvparten av alle husstandane i kommunen.

Vi er no i gang med analysearbeidet av svara kom inn. Endeleg rapport blir gjort kjent så fort den er klar.

Tusen takk til alle som har deltake i spørjeundersøkinga!

Kontaktinfo

Hanne Rochmann
Kontaktperson og prosjektleiar Bolig for velferd
E-post
Mobil 908 38 725