Tilgjengelegheit i uteområde i Øystre Slidre kommune

Valdres friluftsråd har i tredje og fjerde kvartal utført kartlegging av tilgjengelegheit i uteområde og tettstader i alle kommunane i Valdres. 

Kartlegginga var eit samarbeid mellom kommunane, Valdres friluftsråd og Statens Kartverk. Målet med kartlegginga var å gjere kommunane i stand til å utvikle og forvalte arbeidet med universiell utforming på ein god og varig måte.

Kartlegginga gir ein status på tilstanden og eit godt grunnlag for det vidare arbeidet til kommunane. Registreringane ble gjort ved fysiske målingar av objektene på staden. I arbeidet ble det anvendt digitale løysningar for registrering slik at alle registreringar kom direkte inn i Norgeskart når registreringa ble gjort. Standarden som var lagt til grunn var byggteknisk forskrift (TEK17) med rettleiing. I tillegg hadde Kartverket utarbeidt to rettleiarar som omhandlar kartlegging av tilgjengelegheit og universell utforming avfriluftsområde og tettstader som ble brukt som grunnlag. Det er tilgjengelegheit ved bruk av manuell rullestol, elektrisk rullestol eller synshemming som er kartlagt.

Kartlagte områder og objekt

11 områder og 143 objekt ble kartlagt i Øystre Slidre kommune. Eit område er eksempelvis Beitostølen sentrum,  Heggenes sentrum eller trillestien ved Garli. Eit objekt kan være ei fiskebrygge, sitjegruppe (piknik-bord), HC-parkeringsplass eller inngangsparti til eit bygg.

Kommuneergoterapeut Anette Gjelstad har koordinert kartlegginga her i Øystre Slidre kommune, mens Valdres Friluftsråd v/Torkjell Haugen var ute i feltet og gjennomførte registreringa saman med ein ergoterapeutstudent som hadde praksisperiode i Øystre Slidre.

Kartlagt tilgjengelegheit

Du kan sjekke tilgjengelegheita

Du kan finne tilgjengelegheita på kvart enkelt område eller objekt ved å gå inn på digitalt Norgeskart.  

Når du er inne på Norgeskartet går du inn i menyen oppe til venstre på nettsida og velg Tilgjengelegheit. Deretter zoome inn og klikke på ønsket objekt.

Det vidare arbeidet

I tillegg til at registreringa er gjort tilgjengeleg i Norgeskartet ynskjer kommunen å sjå nærare på kordan me kan gjere Øystre Slidre kommune meir tilgjengeleg for alle. Vi vil blant anna sjå på kva som kan gjerast med dei kommunale objekt og område som ikkje blei grøne i registreringa.