Utdeling av kulturprisen og frivilligprisen blir utsett

Utdelinga av kulturprisen og frivilligprisen som vi hadde invitert til fredag 13.11 blir utsett til over nyttår, grunna dei nye nasjonale råda vi har fått i samband med Covid -19.