Utlysing av kulturtilskot 2020

Einskildpersonar, lag og organisasjonar kan søkje kulturtilskot, og tilskotet skal komma fellesskapet til gode.

Nye retninglinjer er vedteke, dei finn du her saman med elektronisk søknadsskjema.

Søknadsfrist er 15.april 2020.

Kontaktinfo

Kari Onstad
Kultursjef / Kulturskulerektor
E-post
Telefon 61 35 25 57
Mobil 996 90 616