Vasslekkasjen i Moane - anbefalt koking av vatnet er oppheva

Melding frå Vindin vassverk til abonnentar i Moane. Anbefala koking av vatnet er oppheva.

Vassprøve tatt i Moane og Heggenes er godkjente av ValdresLab AS.

For spørsmål - ta kontakt med:

Gjermund Skrindsrud, Vindin vassverk: tlf 908 98 328