Helsestasjon

Helsestasjons- og skulehelsetenesta er ei lovpålagt teneste til alle barn og unge i alderen 0-20 år. Tenesta jobber i eit førebyggjande perspektiv. Hovudfokus er å førebyggje sjukdom og skade, og fremme god helse hos barn og ungdom. Vi legg vekt på den fysiske, psykiske og sosiale utviklinga til barn og ungdom. Tenesta er gratis.

Føringar for tilbodet i helsestasjon- og skulehelsetenesta er gitt i Nasjonal fagleg retningslinje for helsestasjon- og skulehelsetenesten.

Helsestasjons- og skulehelsetenesta omfattar:

  • Helsestasjon for barn 0-5 år
  • Skulehelsetenesta
  • Helsestasjon for ungdom

Helsestasjonen finn du på Heggenes, i huset ved siden av legekontoret.

Kontaktinfo

Mimmi Rudi
Leiande helsesjukepleiar
E-post
Telefon 61 35 24 90
Mobil 913 24 079
Tonje Bakken
Helsesjukepleiar Lidar skule og Rogne skule
E-post
Telefon 61 35 24 92
Mobil 958 16 166
Christina Dygd Kvisgaard
Helsesjukepleiar ØSUS
E-post
Telefon 61 35 25 18
Mobil 951 61 760

Adresse

Bygdinvegen 2136

2940 Heggenes

Kartpunkt