Helsestasjon

Klikk for stort bilete

Helsestasjons- og skulehelsetenesta er ei lovpålagt teneste til alle barn og unge i alderen 0-20 år. Tenesta jobber i eit førebyggjande perspektiv. Hovudfokus er å førebyggje sjukdom og skade, og fremme god helse hos barn og ungdom. Vi legg vekt på den fysiske, psykiske og sosiale utviklinga til barn og ungdom. Tenesta er gratis.

Føringar for tilbodet i helsestasjon- og skulehelsetenesta er gitt i Nasjonal fagleg retningslinje for helsestasjon- og skulehelsetenesten.

Informasjon i samband med koronapandemien

Helsestasjonen har fått eigne retningsliner frå Helsedirektoratet i samband med utbrotet av Corvid-19 viruset. Retningslinene finn du her.

Helsestasjonen er open for alle konsultasjonar, men vi begrensar talet på barn og føresette som er på helsestasjonen til same tid. 

Smitteverntiltak

_____________________________________________________________________

Helsestasjons- og skulehelsetenesta omfattar:

 • Helsestasjon for barn 0-5 år
 • Skulehelsetenesta
 • Helsestasjon for ungdom

  Helsestasjonen finn du på Heggenes, i huset ved siden av legekontoret.

  Helsestasjon

  Kontaktinfo

  Mimmi Rudi
  Leiande helsesjukepleiar
  E-post
  Telefon 61 35 24 90
  Mobil 913 24 079
  Tonje Bakken
  Helsesjukepleiar
  E-post
  Telefon 61 35 24 92
  Mobil 958 16 166

  Adresse

  Bygdinvegen 2136

  2940 Heggenes

  Kartpunkt