Helsestasjon

Helsestasjonen - Klikk for stort bilete

Helsestasjons- og skulehelsetenesta er ei lovpålagt teneste til alle barn og unge i alderen 0-20 år. Tenesta jobber i eit førebyggjande perspektiv. Hovudfokus er å førebyggje sjukdom og skade, og fremme god helse hos barn og ungdom. Vi legg vekt på den fysiske, psykiske og sosiale utviklinga til barn og ungdom. Tenesta er gratis.

Helsestasjons- og skulehelsetenesta omfattar:

  • Helsestasjon for barn 0-5 år
  • Skulehelsetenesta
  • Helsestasjon for ungdom

Helsestasjonen finn du på Heggenes, i huset ved siden av legekontoret.

Helsestasjon

Kontaktinfo

Mimmi Rudi
Leiande helsesyster
E-post
Telefon 61 35 24 90
Mobil 913 24 079
Mona Håvelsrud Svarre
Helsesyster
E-post
Telefon 61 35 24 92
Mobil 924 17 928

Adresse

Bygdinvegen 2136

2940 Heggenes

Kartpunkt