Om Øystre Slidre sjukeheim

Kommunalsjef Steinar Nybråten framfor Sjukeheimen - Klikk for stort bilete

Øystre Slidre sjukeheim er ein somatisk sjukeheim plassert i Øystre Slidre kommune sitt kommunesenter Heggenes, og har 38 døgnplassar.

Desse plassane fordeler seg slik:

  • Korttids- og rehabiliteringsavdelinga (8 plassar)
  • Nordlys (8 plassar)
  • Kårstogo (8 plassar)
  • Midtstogo (7 plassar)
  • Utsikten (7 plassar)

Matombringing: måndag, onsdag og fredag.
 

Kontaktinfo

Systemkontoret
Tildeling av tenester og sentralbord
Telefon 61 34 28 70
Gina Kvale Myreng
Leiar institusjon og heimebaserte tenester (IHT)
E-post
Telefon 61 34 28 80
Mobil 905 25 192

Adresse

Moavegen 38

2940 Heggenes

Kartpunkt