NAV i Valdres

NAV Valdres holder til på Rådhuset i Fagernes, besøksadresse Jernbanevegen 22. 

NAV har åpent hele døgnet for flere av våre tjenester; gjennom selvbetjeningsløsninger og chattefunksjoner på nav.no og ditt nav. Du kan ringe til NAV kontaktsenter på 5555 3333, for å stille spørsmål innenfor alle NAV sine ulike tjenesteområder.

Du kan henvende deg til NAV-kontoret på Fagernes i åpningstiden, mandager og torsdager kl 12-14.00. For å gi best mulig oppfølging av dem som trenger det, skal NAV-kontorene fortrinnsvis ha avtalte og forberedte møter, som vi vet gir bedre kvalitet. Kommer du til NAV-kontoret uten avtale (drop-in), vil vi kun gi veiledning i bruk av selvbetjeningsløsninger på nett og telefon. Vi har noen PC’er tilgjengelige for publikum.

Våre veiledere jobber i alle Valdres-kommunene, og kan avtale møter med brukere, arbeidsgivere og andre samarbeidsparter også utenfor NAV-kontoret. Mange møter gjennomføres som digitale videomøter.

Oppgavene til ditt lokale NAV-kontor

Noen NAV-tjenester ligger til andre deler av NAV enn det lokale NAV-kontoret, bl.a. foreldrepenger og pensjon. Det lokale NAV-kontoret har ikke kompetanse på alle disse områdene.

Veilederne ved Nav Valdres arbeider hovedsakelig med oppfølging av brukere mot arbeid. Det kan være oppfølging av sykmeldte, eller av personer som av ulike grunner trenger oppfølging eller støtte for å komme i arbeid eller aktivitet. Vi har god kontakt med arbeidsgivere, og kan bidra med rekruttering og ulike tilpasninger og løsninger som kan være avgjørende for at personer kan stå i jobb og klare seg selv.

Ditt lokale NAV-kontor arbeider også med kommunale tjenester etter sosialtjenesteloven. I Valdres har NAV-kontoret ansvar for disse kommunale tjenestene:

  • Økonomisk sosialhjelp, herunder aktivitetsplikt for personer opp til 30 år
  • Kvalifiseringsprogrammet
  • Økonomisk råd og veiledning.
  • Husbankens bostøtte (ikke Nord-Aurdal)
  • Behandle søknader om Husbankens startlån eller boligtilskudd til etablering / tilpasning.
  • Midlertidig botilbud for bostedløse.

Ønsker du informasjon, svar på spørsmål, eller kontakt med en veileder?

Sjekk først nav.no. Her finner du god informasjon og svar på spørsmål, samt lenker til selvbetjeningsløsningene. Dersom du trenger informasjon som du ikke finner på nav.no eller kommunens nettsider, kan du ringe NAV kontaktsenter på 5555 3333. Våre kollegaer på kontaktsentrene har mulighet til å slå opp på din sak og svare på spørsmål direkte knyttet til deg. De kan også videreformidle kontakt, slik at veileder på det lokale NAV-kontoret ringer deg opp igjen.

Dersom du har behov for kontakt med en veileder på ditt lokale NAV-kontor, logg deg inn på nav.no, og send en beskjed til NAV. Alternativt ring 5555 3333 for å be om en avtale.

For utfyllende informasjon om hvordan du kan komme i kontakt med NAV,  finner du på NAV sin nettside.

Det er mulig å søke om økonomisk sosialhjelp digitalt via NAV sin nettside. Dersom du ikke kan søke digitalt, kan søknader med vedlegg sendes pr post til NAV Valdres, eller legges i postkasse merket med NAV ved inngangen til Rådhuset på Fagernes.

For Husbankens bostøtte, startlån eller boligtilskudd til etablering/tilpasning finnes søknadsskjema på Husbanken.no. Her er det mulig å søke elektronisk, eller levere søknad pr post.

Akutt/nødhjelp

Ring 55 55 33 33 og oppgi at det er akutt/nødhjelp. Din henvendelse vil bli videreformidlet og NAV Valdres vil kontakte deg.

Brukerutvalg

NAV Valdres har et eget brukerutvalg. Medlemmene der kan kontaktes dersom du har innspill som kan bidra til at NAV Valdres kan gi en bedre tjeneste.

Kontaktinfo

NAV
Telefon 55 55 33 33

Åpningstider

Drop-in/ikke avtalt samtale
Nord-Aurdal (Fagernes): Mandag og torsdag kl 12-14.

NB! Ved drop-in gis det kun veiledning ved bruk av selvhjelpsløsninger på PC og mobil. 

Avtalte samtaler
Hver dag kl 08.00-15.30. 
NB: Du må på forhånd ha ringt 5555 3333 for å avtale tid med en veileder.
 

 

 

Adresse

Besøksadresse

NAV Valdres
Jernbanevegen 22
2900 Fagernes