Her kan du søke om sosialhjelp digitalt

Du kan søke om sosialhjelp digitalt.

Du må logge deg inn med elektronisk ID; BankID, Buypass eller Comfides. Når du er logget inn, fyller du ut søknad etter instruksjonene på skjermen.

Her finn du elektronisk søknadsskjema for sosialhjelp.