Brennebakkin tilrettelagde bustader

Tilrettelagde tenester har base på Brennabakkin, men gjev også tenester til brukarar i private boligar.

Tenesta arbeider etter prinsippa for målretta miljøarbeid.

Kontaktinfo

Astrid Aavok
Leiar tilrettelagde tenester
E-post
Mobil 975 46 169
Brennebakkin
Telefon 61 35 25 90

Kartpunkt