Klede, utstyr og planlegging

Du må sjølv vurdere vær og føre, form og ferdigheter. 
 

Å ferdast i fjellet kan vera krevjande og været kan skifte svært fort. Sjekk alltid værmeldinga før du drar ut. Ein må alltid ha med kart og kompass på tur. I tillegg er varme klede, gode sko, tørt skift og litt mat og drikke veldig lurt å ha med seg, uansett lengde på turen.

Fjellvettreglane
1. Planlegg turen og meld fra hvor du går.
2. Tilpass turen etter evne og forhold.
3. Ta hensyn til vær- og skredvarsel.
4. Vær forberedt på uvær og kulde, selv på korte turer.
4. Ta med nødvendig utstyr for å kunne hjelpe deg selv og andre.
5. Ta trygge veivalg. Gjenkjenn skredfarlig terreng og usikker is.
6. Bruk kart og kompass. Vit alltid hvor du er.
7. Vend i tide, det er ingen skam å snu.
8. Spar på kreftene og søk ly om nødvendig.
9. Spar på kreftene og søk ly om nødvendig.