Endring av reguleringsplan for Sørre Garli

Planforslaget omfattar eksisterande planområde for Sørre Garli og del av skiløypa Grøn 1 innafor planområdet for Markahøvda, Beitostølen. Digitalt kart og plandialog med alle journalførte dokument i saka finn du her. Instruksjon i bruk av kartet finn du her. Alle journalførte dokument finn du også via postjournalen.