Reguleringsplan for Beitostølen sentrum 201910

Planforslaget omfattar del av Beitostølen sentrum. Digitalt kart og plandialog med alle journalførte dokument i saka finn du her. Instruksjon i bruk av kartet finn du her. Alle journalførte dokument finn du også via postjournalen.