Beito barnehage

Beito barnehage - Klikk for stort bileteBeito barnehage Beito barnehage ligg i vakre omgivnader nær skogen og vatnet.

Vi har 55 plassar i barnehagen fordelt på Eventyrstien og Konglekroken. Vi tek imot barn mellom eitt og fem år.

Barnehagen er bygd i 2005, og har lyse og trivelege lokale med godt inneklima.

Vi kan tilby

  • Eit stabilt og godt kvalifisert personale
  • Vi bruker aktivt naturen rundt barnehagen og legg vekt på å være mykje ute
  • Eigen gapahuk
  • Dei minste barna søv ute i sovekrybber/vogner heile året
  • Brukarundersøkingar kvart andre år

Barnehagen sitt satsningsområde for 2018-2020 er læringsmiljøprosjektet med hovudmål om å sikre gode og trygge barnehagemiljø utan mobbing og andre krenkelsar.

Barna sine primære behov i barnehagen er: omsorg, tryggleik, respekt og å bli sett. Personalet har ansvar for å bidra til at barna får dekka desse grunnleggjande behova. Gjennom haldningsskapande arbeid og konkret handling, skal personalet, i samarbeid med heimane, skape eit trygt, inkluderende og stimulerande barnehagemiljø som skapar trivsel.

Visjon for Beito barnehage: "Det unike mennesket i fellesskapet".

Beito barnehage SU

Kontaktinfo

Marit Synnøve Opheim Østli
Styrar Beito barnehage
E-post
Telefon 61 34 12 30
Mobil 974 91 129
Avdeling Eventyrstien
Mobil 910 00 122
Avdeling Konglekroken
Mobil 910 00 247

Åpningstider

Måndag - fredag: 07.00 - 17.00

Adresse

Øyangsvegen 11
2952 Beito

Kartpunkt