Rogne barnehage

Rogne barnehage - Klikk for stort bilete

 

Rogne barnehage vart teken i bruk hausten 2015 og er ein av to kommunale barnehagar, godkjent for 110 plassar. Barnehagen er bygd slik at barn kan utfolde seg kreativt i leik inne og ute.

I tillegg har vi mange flotte plassar utanfor gjerdet som vi nyttar til opplevingar, leik og læring:

  • Gapahuk og båt ved fjorden. Vi set ut garn og fiskar
  • Gapahuk i skogen
  • Ski og aking på jordet til naboen
  • To leikeplassar i boligområdet
  • Idrettsplassen og skuleplassen

Personalet har høg kompetanse og utfyller kvarandre, og nyttar mykje humor som eit viktig krydder i kvardagen.

Med felles mål og verdisyn har vi ein plattform der vi vil legge til rette for trygge, sjølvstendige barn. Dei vaksne viser toleranse og respekt i dette arbeidet. Vi er fleksible og serviceinnstilte.

Vår satningområde er "Gode relasjonar mellom vaksne skapar eit godtsamspill i barnehagen!"
Relasjonsarbeid, barn-barn, barn-vaksen og vaksne imellom. Fokus på arbeidsmiljø og arbeidsnærvær for dei tilsette er også en del av denne satsing.

Visjon for Rogne barnehage er "For barna!".

 

 

Kontaktinfo

Anne-Kari Gjerdalen
Styrar Rogne barnehage
E-post
Telefon 61 35 26 13
Mobil 95 73 38 37
Avdeling Tyrihans
Mobil 47 70 05 36
Avdeling Veslefrikk
Mobil 46 88 68 53
Avdeling Tommeliten
Mobil 47 70 78 49

Åpningstider

Måndag - fredag: 07.15- 16.45

 

Frå og med 1. april 2023

  • Onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagen kl.12.00
  • Stengt i romjula
  • Stengt i veke 29 og 30

Adresse

Solhauglie 8
2943 Rogne

Kartpunkt