Rogne barnehage

Rogne barnehage - Klikk for stort bileteRogne barnehage Rogne nye barnehage vart teken i bruk hausten 2015 og er ein av tre kommunale barnehagar. Barnehagen er bygd slik at barn kan utfolde seg kreativt i leik inne og ute. Vi har pr. i dag 61 plassar.

Vi har mange flotte plassar utanfor gjerdet som vi nyttar til opplevingar, leik og læring:

  • Gapahuk og båt ved fjorden. Vi set ut garn og fiskar
  • Gapahuk i skogen
  • Ski og aking på jordet til naboen
  • To leikeplassar i boligområdet
  • Idrettsplassen og skuleplassen

Barnehageåret 2017/2018 har vi som satsningsområde:

  • Implementere ny rammeplan som tredde i kraft 1.august 2017
  • Språkstimulering
  • Aktive barn i naturen
  • Kompetanseheving for personalet

Personalet har høg kompetanse og utfyller kvarandre. Med felles mål og verdisyn har vi ein plattform der vi vil legge til rette for trygge, sjølvstendige barn. Dei vaksne viser toleranse og respekt i dette arbeidet. Humor er viktig krydder i vår kvardag! Vi er fleksible og serviceinnstilte.

Rogne barnehage SU

Kontaktinfo

Turi Stølen Kjøs
Styrar Rogne barnehage
E-post
Telefon 61 35 26 13
Mobil 974 89 901
Avdeling Solsikka
Telefon 61 35 26 14
Avdeling Marihøna
Telefon 61 35 26 16

Åpningstider

Måndag - fredag: 07.00 - 17.00

Adresse

Solhauglie 8
2943 Rogne

Kartpunkt