Rogne barnehage

Klikk for stort bilete

Rogne barnehage vart teken i bruk hausten 2015 og er ein av to kommunale barnehagar, godkjent for 110 plassar. Barnehagen er bygd slik at barn kan utfolde seg kreativt i leik inne og ute.

I tillegg har vi mange flotte plassar utanfor gjerdet som vi nyttar til opplevingar, leik og læring:

  • Gapahuk og båt ved fjorden. Vi set ut garn og fiskar
  • Gapahuk i skogen
  • Ski og aking på jordet til naboen
  • To leikeplassar i boligområdet
  • Idrettsplassen og skuleplassen

Personalet har høg kompetanse og utfyller kvarandre, og nyttar mykje humor som eit viktig krydder i kvardagen.

Med felles mål og verdisyn har vi ein plattform der vi vil legge til rette for trygge, sjølvstendige barn. Dei vaksne viser toleranse og respekt i dette arbeidet. Vi er fleksible og serviceinnstilte.

Vår fokusområde for barnehageåret 2020/2021 er relasjonsbygging.

Visjon for Rogne barnehage er "Heftige og begestra opplevingar".

Klikk for stort bilete

Rogne barnehage SU

Kontaktinfo

Anne-Kari Gjerdalen
Styrar Rogne barnehage
E-post
Telefon 61 35 26 13
Mobil 957 33 837
Avdeling Tyrihans
Mobil 477 00 536
Avdeling Veslefrikk
Mobil 468 86 853
Avdeling Tommeliten
Mobil 477 07 849

Åpningstider

Måndag - fredag: 07.30- 16.30

Adresse

Solhauglie 8
2943 Rogne

Kartpunkt