Rogne barnehage

Rognebhgute 1 - Klikk for stort bilete

Rogne barnehage vart teken i bruk hausten 2015 og er ein av tre kommunale barnehagar, godkjent for 110 plassar. Barnehagen er bygd slik at barn kan utfolde seg kreativt i leik inne og ute.

Personalet har høg kompetanse og utfyller kvarandre. Med felles mål og verdisyn har vi ein plattform der vi vil legge til rette for trygge , sjølvstendige barn. Dei vaksne viser toleranse og respekt i dette arbeidet. Humor er viktig krydder i vår kvardag! Vi er fleksible og serviceinnstilte.

Vi har mange flotte plassar utanfor gjerdet som vi nyttar til opplevingar, leik og læring:

  • Gapahuk og båt ved fjorden. Vi set ut garn og fiskar
  • Gapahuk i skogen
  • Ski og aking på jordet til naboen
  • To leikeplassar i boligområdet
  • Idrettsplassen og skuleplassen

Barnehageåret 2018/19 er vi med i eit læringsmiljøprosjekt, ilag med bl.a Rogne skule, med fokus på å sikre gode og trygge barnehage- og skulemiljø utan mobbing og andre krenkelsar. Det er utdanningsdirektoratet som eig prosjektet og det går over to år.

Visjon for Rogne barnehage er "Heftige og begestra opplevingar".

Rognebhg2 - Klikk for stort bilete

Rogne barnehage SU

Kontaktinfo

Anne-Kari Gjerdalen
Styrar Rogne barnehage
E-post
Telefon 61 35 26 13
Mobil 957 33 837
Avdeling Tyrihans
Mobil 477 00 536
Avdeling Veslefrikk
Mobil 468 86 853
Avdeling Tommeliten
Mobil 477 07 849

Åpningstider

Måndag - fredag: 07.00 - 17.00

Adresse

Solhauglie 8
2943 Rogne

Kartpunkt