Om Øystre Slidre kulturskule


  

Øystre Slidre kulturskule har ordinær undervisning. Det er slik at vi ikkje får hatt store konsertar, men vi tilpassar drifta etter gjeldande reglar.

Det er hovedopptak i april, men løpande opptak dersom det er ledige plassar. Ta kontakt med rektor Kari for spørsmål

Kulturskulen har om lag 150 elevar som får undervisning kvar veke. Vi har instrumentopplæring på tangentinstrument, slagverk, langeleik, tradisjonssong, hardingfele, fiolin, sang, torader, gitar, bass og gruppeundervisning i kunstfag, dans, teater, band og kor. Undervisninga skjer enkeltvis og i grupper, og følgjer skuleruta for grunnskulen. 

Vi har eleven i fokus og arbeider både med breidde og topp. Elevane skal i opplæringa oppdage sine kunstneriske evner, lære å bruke og meistre eit instrument eller ein kunstform.

Kulturskulen er ein plass å hente fram  kunst og kulturdimensjonen i livet. Kunst og kultur skapar ei glede som menneske ikkje kan leve forutan. Det handlar om meir enn tangenten, strengen, dansesteget eller penselstrøket. Vi skapar ein prosess hjå menneske. Det å oppleve at ein meistrar noko, fører til blomstring og identitetsbygging.

Ynskjer du å spele eit instrument, i band eller korps? Vere med på revy eller synge i kor? Lære dans, teikning eller måling? Då bør du søke deg plass på kulturskulen frå hausten. Søknadsfristen er 1. april.

Kontaktinfo

Kari Onstad
Kultursjef / Kulturskulerektor
E-post
Telefon 61 35 25 57
Mobil 996 90 616

Adresse

 • Besøksadresse
  Tingvang - Bygdinvegen 1989
  2940 Heggenes
 • Postadresse
  Bygdinvegen 1989
  2940 Heggenes
 • Organisasjonsnummer
  961 382 068