Korona-krisa og lokale tiltak i Øystre Slidre kommune

Øystre Slidre kommune avviklar alle lokale tiltak med verknad frå laurdag 25. september kl. 1600. Det er dei til ei kvar tid gjeldande nasjonale reglar og tilrådingar som gjeld.

På Helse Norge sine nettsider finn du ei enkel oversikt over gjeldande nasjonale reglar og tilrådingar.

Fullstendig oversikt over nasjonale reglar og tilrådingar finn du på Helsedirektoratet sine nettsider.

Generelle reglar og råd for smittekarantene, ventekarantene og isolasjon

Øvrig informasjon: