Korona-krisa og lokale tiltak i Øystre Slidre kommune

Dei til ei kvar tid gjeldande nasjonale reglar og tilrådingar gjeld.

På helsenorge.no finn du oversikt over gjeldande nasjonale reglar og råd frå 11. april 2022.

Sjekkliste for deg som har testa positivt for korona finn du på helsenorge.no

Fullstendig oversikt over nasjonale reglar og tilrådingar finn du på Helsedirektoratet sine nettsider.

Øvrig informasjon:

Testing mot Koronavirus

 

Grunnskule/barnehage

Kultur og frivillig arbeid

Hjelpetelefonar for innbyggjarane i Øystre Slidre kommune

 

Informasjon til næringslivet