Korona-krisa og lokale tiltak i Øystre Slidre kommune

Med bakgrunn i nasjonale tilrådingar og eigne vurderingar har kriseleiinga i kommunen innført ei rekkje smittereduserande tiltak i Øystre Slidre kommune. Lokale tiltak kjem i tillegg til nasjonale tiltak og råd. Følgjande er no gjennomført og gjeld fram til anna melding blir gjeve (lista vil bli fortløpande oppdatert).

På Helse Norge sine nettsider finn du ei enkel oversikt over reglar og tilrådingar.

Fullstendig oversikt over nasjonale reglar og tilrådingar finn du på Helsedirektoratet sine nettsider.

Lokale tiltak:

Bruk av munnbind

Testing mot Koronavirus

Vaksinasjon

Praktisk hjelp til korona-islolerte

Helsetenester

Øystre Slidre helsetun

Støttekontakter

 

Hjelpetelefonar for innbyggjarane i Øystre Slidre kommune

Grunnskule/barnehage

Bibliotek

Kultur og frivillig arbeid

Øystre Slidre kommune ynskjer helsepersonell og frivillige

 

Informasjon til næringslivet

Tiltak for alle tilsette