Korona-krisa og lokale tiltak i Øystre Slidre kommune

Med bakgrunn i nasjonale tilrådingar og eigne vurderingar har kriseleiinga i kommunen innført ei rekkje smittereduserande tiltak i Øystre Slidre kommune. Lokale tiltak kjem i tillegg til nasjonale tiltak og råd. Følgjande er no gjennomført og gjeld fram til anna melding blir gjeve (lista vil bli fortløpande oppdatert).

Oversikt over nasjonale tiltak finn du her (regjeringen.no).

Lokale tiltak:

Hytte-/fritidsbustad

Testing mot Koronavirus

Praktisk hjelp til korona-islolerte

Helsetenester

Øystre Slidre sjukeheim

Støttekontakter

 

Hjelpetelefonar for innbyggjarane i Øystre Slidre kommune

Furustrand

Grunnskule/barnehage

Bibliotek

Arbeid og aktivitet/Vindestogo

Frivillig arbeid - sosiale treff

Øystre Slidre kommune ynskjer helsepersonell og frivillige

 

Informasjon til næringslivet

Tiltak for alle tilsette