Korona-krisa og lokale tiltak i Øystre Slidre kommune

Det er eit pågåande utbrot av korona i Øystre Slidre kommune. Oppdatert informasjon finn du her. 

Dei til ei kvar tid gjeldande nasjonale reglar og tilrådingar gjeld.

På Helse Norge sine nettsider finn du ei enkel oversikt over gjeldande nasjonale reglar og tilrådingar.

Fullstendig oversikt over nasjonale reglar og tilrådingar finn du på Helsedirektoratet sine nettsider.

Generelle reglar og råd for smittekarantene, ventekarantene og isolasjon

Øvrig informasjon: