Råd og tips for betre søvn

Frå mai 2018 tilbyr Frisklivssentralen i Øystre Slidre råd og tips til personar med søvn- og døgnrytmevanskar.

Søvnvanskar er ei av dei vanlegaste helseplagene  - ein av tre vaksne har lette søvnvanskar og 15% slit med kroniske søvnproblem.

Frisklivsrettleiarane Anne Kari Nedrestøl og Liv Vingdal har nyleg gjennomført kursleiarkurset SOV GODT.

Sjå meir info her. (PDF, 197 kB)

Kontaktinfo

Liv Vingdal
Leiar folkehelse, frivilligsentral og frisklivssentral
E-post
Telefon 97 60 57 55